Dunav Rendić

1880. - 1944.

 Dunav Rendić je rođen 1880 u Zagrebu, a umro 25 V 1944 u Splitu. Po opredelenju slikar-marinista, koji je ostavio znacajne tragove u istoriji Hrvatskog slikarstva izmedju dva rata.