Vladimir Filakovac

1892 - 1972

Vladimir Filakovac

Slavonski Brod, 9. marta 1892. – Zagreb 22. novembar 1972.

 

Studirao je na Akademiji u Budimpešti (1911 – 1916.). Za vreme Prvog svetskog rata radi kao vojni slikar po frontovima (1916 – 1918.), po završetku rata odlazi u Beč gde boravi između 1920. i 1923. godine, a zatim u Osijek. Seli se u Beograd gde je između 1940. i 1941. godine profesor na Akademiji likovnih umetnosti. Potom se vraća u Zagreb te 1948. godine počinje predavati na Likovnoj akademiji.
U svom slikarskom radu koncipira se na tradiciju münchenskog kruga Rači
ća i Kraljevića, uvek zadržavajući tragove akademskog školovanja. Najpoznatiji je po svojim intimiziranim i erotiziranim ženskim aktovima, a spada i među najistaknutije hrvatske animaliste, radeći slike i skulpture životinja. Bavio se i zidnim slikarstvom te je u Beogradu izveo veliku kompoziciju u zgradi Narodne skupštine 1939. godine. Bavio se crtežom i grafikom te karikaturom, ilustracijom i likovnom opremom knjiga. Pisao je o karikaturi te sarađivao u beogradskom Ošišanom ježu.