Milan - Cile Marinković

1947, -

Milan Marinković Cile rođen je 1947. godine. u Beogradu. Nakon završene Likovne akademije u Beogradu 1972., zahvaljujući stipendiji fonda Moše Pijade odlazi u Pariz. Od 1993. nastanio se sa porodicom u Parizu, i dalje se njegova izlagačka aktivnost i umetnički rad odvijaju na relaciji Pariz - Beograd. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a za svoj rad nagrađen je brojnim priznanjima i nagradama. Njegovo stvaralaštvo kritičari su uporedili sa pop-artom, novim ekspresionizmom, novom figuracijom i transavangardom.

Od 1973. godine do danas član je ULUS-a. Od te godine organizuje veći broj samostalnih izložbi a takodje učestvuje na svim značajnim grupnim izložbama u zemlji. Ukupno je do sada ostvario oko 100 samostalnih izložbi, a takodje i učestvovao na preko 200 grupnih izložbi. 2010. godine dobija pocasno “Nacionalno priznanje za vrhunski doprinos kulturi Republike Srbije”.

U okviru vodećeg oblika ponašanja, izgleda i mode nalaizi se sada prezentovana umetnost Cileta Marinkovića i pored toga što je upravo ovakvim radovima, gotovo pre deset godina, naslutio sadašnji trenutak u umetnosti. A stvarna savremenost ovih slika, uprkos latentnoj težnji prema modernizmu, zrači i istinskom pripadnošću ovom vremenu. Dogodilo se i u primeru Cleta Marinkovića da je došlo do poklapanja karaktesistika epohe, sa njegovim kreativnim intesovanjima, što je nužna mera savremenosti.