Sava Halugin

1946. -

Završio i magistrirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Član ULUS-a i 
ULUV-a od 1975. godine.Izlagao na velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu a samostalno: Beograd (1979, 1982, 1988, 1991, 1995); Segedin (1979); Novi Sad ( 1981, 1989, 1992, 1996); Pančevo (1986); Subotica (1987, 1996); Zagreb (1988); Niš (1988); Sarajevo (1988); Budimpešta (1988, 1998); Novi Kneževac ( 1990, 1996), Sombor (1991), Apatin (1989); Zrenjanin (1992); Aranđelovac (1992); Sremski Karlovci (1992); Vranje (1993); Pariz (1995); Pirot (1995); Kanjiža (1997).Ušestvovao na vajarskim simpozijumima i kolonijama: Umetnička kolonija Ečka, Međunarodni vajarski simpozijum Tera, Kikinda; Likovna kolonija ,,Magnohrom,, Kraljevo; Umetnička kolonija ,, Bakar,, Bor; Likovna kolonija u Senti; Međunarodni simpozijum skulpture ,,Beli venčac,, Aranđelovac; Vajarska kolonija ,, Di Svilato,, Svilajnac. Dobitnik je brojnih nagrada od kojih : Nagrade za stvaralaštvo ULUS, ULUV,ULUK, Beograd (1978); nagrada fonda Moša Pijade, Beograd (1982); Oktobarska nagrada grada Subotice (1986); nagrada ,,Zlatno dleto,, Beograd (1988 i 1993); godišnja nagrada ULUV, (1991); nagrada senćanske kolonije ,, Akvarel na Tisi,, (1992); nagrada oktobarskog salona, Beograd (1995) i dr. Bavi se pedagoškim radom. Živi u Subotici.