Milan Ćirlić

1921 - 1985

Milan Ćirlić, jedan od najpoznatijih novosadskih i vojvođanskih slikara tokom šeste i sedme decenije prošlog veka, čija se dela dosta retko nalaze na našem tržištu. Posle drugog svetskog rata završio Višu pedagošku školu-likovni odsek u Beogradu i po povratku u Novi Sad bavio se par godina pedagoškim radom, da bi od 1957 g. stekao status samostalnog-slobodnog umetnika.

Učestvovao na brojnim izložbama ULUS-a i ULUV-a.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA