Alisa Tot

1988. -

Alisa Tot (Senta, 1988). Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za Grafiku. Master studije na istoj Akademiji završila je na odseku za Nove likovne medije. Tokom studija, dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije Dositeja (2010. i 2011) kao i osvojeno prvo mesto na umetničkoj sekciji Vojvođanske mađarske naučne konferencije studenata u Novom Sadu 2013. godine.