Slobodan Kuzmanov-Kuza

1947. - 2016.

SLIKAR - graficar - dizajner - crtac

Roden je 1947. godine u Novom Sadu.

Završio školu za primenjenu umetnost (Odsek unutrašnje arhitekture) 1967. u Novom Sadu. Od 1969 do 1974. godine likovni i tehnicki urednik studentskog lista INDEX. Clan UPIDIV- a od 1969. godine. Zastupljen u dve Likovne enciklopedije Jugoslavije.

Grupne izložbe: Zagreb, Beograd, Novi Sad, Sremski Karlovci, Sarajevo, Svetozarevo, Sremska Mitrovica, Montreal, Pariz, Bratislava, Vroclav…

Samostalne izložbe: Novi Sad (5 puta) i Bec.

Nagrade: Nagrada za aktuelnu karikaturu na Medunarodnom salonu karikature, Montreal (1970);
Nagrada punoletstva za umetnicku karikaturu, Novi Sad (1970);
VI nagrada za karikaturu na Medunarodnom salonu karikature, Montreal (1971);
I nagrada SLUPUJ-a za plakat UNESKO-a, Beograd (1971);
Pohvala Majskog salona Eksperiment 5, za plakat, Beograd (1973).


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA