Dušan Gavela

1939. - 1999.

Dušan Gavela, ilustrator, karikaturista i grafički dizajner, bio je crtački i slikarski majstor, još od mladalačkog susreta sa likovnom umetnošću odlučio da se posveti narativnim ili naglašeno emotivnim ikonografskim sadržajima, rođenim iz snoviđenja i silovito razmahnute mašte. Dušan Gavela je smatrao da umetnošću treba uzdrmati čoveka, sasuti mu u lice istinu i probuditi ga. 


ŠKOLA:Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1967. godine u klasi prof. Ljubice Cuce Sokić. 

Mesto škole: Beograd 

Godina završetka: 1967 

Klasa: prof. Ljubice Cuce Sokić 

Članstvo u udruženjima: Član je ULUS-a od 1971. i ULUPUDS-a od 1979. godine. 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA