Đoko Mazalić

1888 - 1975

Slikar Đoko Mazalić je rođen 23. aprila 1888. godine u Kostajnici (opština Novi Grad, bivši Bosanski Novi a danas samostalna opština). Otac mu je umro dve godine nakon njegovog rođenja. Majka mu se preudala, pa je zbog očuhovog posla već u sedmoj godini napustio Kostajnicu i živeo u Prnjavoru, Prijedoru, Banja Luci, Trebinju, Dubrovniku i Sarajevu. Osnovnu školu je završio u Prijedoru a gimnaziju koju je započeo u Dubrovniku završava u Sarajevu.

Veoma je rano (još u osnovnoj školi) pokazao sklonost ka slikarstvu. Prvi učitelj slikarske umetnosti bio mu je Ferninand Velc, poznati češki slikar, koji mu je bio nastavnik u Sarajevskoj gimnaziji. Nakon završene škole u Sarajevu, studira slikarstvo u Budimpešti ( Academy of Fine Arts ) kod poznatog profesora Tivadara Zemplenya (1864-1917), nakon čega stiče titulu profesora slikarstva.

Jedno vreme živi i radi u Beogradu. Radio je i kao profesor crtanja u Travniku, te u Sarajevu u zavodu za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine gdje je dugo godina bio predsedavajući i sekretar udruženja.

U svom bogatom opusu ima mnogo umetničkih dela. Bavio se i naučnim radom. Jedan je od tri velika slikara rođena u novskom kraju (ĆelićDrljača, Mazalić).