Zdenka Živković

1921. - 2011.

Zdenka Živković, devojačko Kortusová, rođena je 15. oktobra u selu Strachy u Bláhova, okrug Prachatice u Južnočeškom kraju, u prelepoj Šumavi. Njen otac, umetnik koji se specijalizovao na gipsanoj i kamenoj dekoraciji enterijera, na poziv 1927. godine je otputovao u Beograd gde je radio na unutrašnjoj dekoraciji Narodne skupštine Kraljevine SHS, današnje Narodne skupštine Srbije.

U Češkoj Zdenka završava dva razreda osnovne škole i 1930. godine sa majkom, dva brata i sestrom dolazi u Beograd, tako da je porodica ponovo na okupu. Iste godine Zdenka se upisuje u Češku osnovnu školu Tomaša Gariga Masarika u Beogradu, u novosagrađenom Češkom domu, gde nastavlja školovanje započeto u Češkoj. To je bio prvi Zdenkin susret sa Češkim društvom i Češkim domom u Beogradu, a kako je to vreme pokazalo ova veza je bila doživotna. Po završetku Češke osnovne škole postaje član Kluba Čehoslovačke omladine u kome se usavršavalo znanje češkog jezika, učile se češke narodne pesme i igre, negovala se češka kultura, a bilo je i lepih igranki. Rado se sećala tih vremena i često nam je pričala svoje uspomene o Češkom domu, balovima, pozorišnim predstavama, Smejkalovoj mesari na Slaviji, tramvaju Čuburcu... Mnoga od tih sećanja su ugrađena u Istorijat Češke besede Beograd i u monografiju O Česima i njihovim potomcima u Srbiji južno od Save i Dunava koja je još uvek u fazi izrade. Školovanje je nastavila u srpskim školama.

 

Dela Zdenke Živković su trajne vrednosti i nastavljaju da žive i posle njene smrti. Aprila meseca 2011. godine u Firenci, a potom u Rimu otvorena je izložba ''Srbija zemlja fresaka''. Od 32 dela, 21 su kopije fresaka, među kojima je 7 Zdenkinih. Od aprila do novembra meseca u Srpskom crkvenom muzeju u Sentandreji u Mađarskoj, održava se izložba ''Kopije zidnog slikarstva manastira Bođana iz kolekcije Galerije Matice srpske'', a u Galeriji SANU u Beogradu u toku je izložba: ''Ikona – Srpska duhovna i istorijska slika''. I na jednoj i na drugoj izložbi nalaze se dela Zdenke Živković. Sigurno je da će tako biti i ubuduće.