Dejan Ulardžić

1956. -

Dejan Ulardžić, slikar rođen u Šapcu 1956 godine. Izlagao na preko 30 samostalnih i više stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik više nagrada i priznanja. Dela mu se nalaze u muzejskim i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu.

Ulardžić je blizak klasičnim Medijalcima, po svom metafizičkom posmatranju predmeta, po potrebi da izrazi ono unutrašnje osećanje "svesne podsvesti" koja predstavlja pravu opsesiju prave slikarske fantastike. Za razliku od starih medijalaca, Ulardžić ima više nadrealističke mašte. Njegova invencija u nabrajanju detalja izgleda nepresušna. U tom mnoštvu artikulisanih pojedinosti ljudskih lica i udova i krhotina prepoznatljivih predmeta, Ulardžić seže do samog vrela one paranoične mašte o kojoj govori Dali. Ulardžić je sličan Medijalcima što, kao i neki od njih, nije učio likovnu akademiju već je sam gradio i usavršavao svoju slikarsku veštinu. Ako je u tome nadmašio svoje uzore, za to neće biti uzrok samo njegov prirodni slikarski dar, već i rad posvećen slikarstvu u godinama potpune usamljenosti provedenim u krugu jedne u kulturnom smislu "male sredine".

Ali Ulardžić se po mnogo čemu razlikuje od klasika naše slikarske fantastike. Pre svega po tome što kod njega nema reminescencije na dela slikarstva renesanse i baroka ili na klasike moderne umetnosti. Ulardžić ima svoj, u sebi sačinjen i sobom zatvoren slikarski svet. Ulardžić je u svojoj generaciji prema svemu rečenom jedini stvarni i dosledni nastavljač "medijalnog" slikarskog zaveštanja.