Giga-Dile Đuragić

1946 -

Giga Đuragić-Dile

Završio Višu Pedagošku Školu u Novom Sadu-smer Likovno vaspitanje (1970.) Član UPIDIV-a postao 1974., a član SULUV-a i ULUS-a1976.  Do sada priredio preko 70 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 650 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Aktivno učestvovao u radu preko 160 likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu.  Za svoj stvaralački rad do sada primio 26 nagrada i priznanja. Dela mu se nalaze u privatnim kolekcijama i javnim zbirkama od Japana do SAD-a.  Osnivač je i vodi “Likovnu koloniju KOVILJ” u Kovilju.