Emil Bob

1908. - 1974.

(Ecka, 1908 - Novi Sad, 1974)
Posle osnovne škole izucio za trgovca u Subotici. Trgovacku akademiju završio u Zrenjaninu.
Uci slikarstvo kod Save Ipica i Mila Milunovica. Profesionalni slikar postaje 1948. godine kada i izlaže prvi put na izložbi podružnice ULUS-a za Vojvodinu (delo Baranjsko selo). 
Samostalne izložbe imao je u Backoj Palanci (1953), u Beceju i Adi (1954), u Somboru (1970) i u Americkoj ambasadi u Beogradu (1970). U Novom Sadu (1971) i posthumna izložba (1977). Ucestvovao je na preko 60 kolektivnih izložbi.