Emanuel Maša Muanović

1886. - 1944.

Emanuel Muanović je rođen u Karlovcima 1880. godine. Studirao je slikarstvo u Minhenu i Petrogradu.[1] Bio je i učenik Kiril Kutlika čija je inicijativa za osnivanje Srpske crtačke i slikarske škole u Beogradu 1895. godine, postala temelj razvoja umetničkih škola u Srbiji. Njegova škola je bila prva škola na našim prostorima sa redovnim upisom učenika. Polaznici Kutlikove škole posle završenih studija u Minhenu, Pragu ili Parizu pored Emanuela Muanovića bili su i Kosta Milićević, Nadežda Petrović, Borivoje Stevanović, Dragomir Glišić, Ljubomir Ivanović i drugi. Posle smrti Kirila Kutlika celokupni inventar njegove umetničke škole preuzeo je Rista Vukanović i zajedno sa svojom ženom Betom Vukanović, i od aprila 1900. Godine organizuje u njoj nastavu na modernoj osnovi. Jedan od polaznika njegove škole bio je i Emanuel Muanović. Iz te škole razvila se kasnije Beogradska umetnička škola. 

Često je slikao pejzaže kao naš poznati impresionista Mališa Glišić, gustim, pastuoznim, skoro reljefnim namazima boja. U Narodnom muzeju Srbije čuva se i nekoliko njegovih karikatura. 

Umro je u Beogradu 1944. godine.