Milorad Stepanov

1960. -

Rođen je 1960.godine u Kikindi. Slikarski odsek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu završio je u klasi prof. Vojislava Todorića 1987.godine, a magistrirao 1991.godine. Konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva magistrirao je 1994.godine na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu kod prof. Milorada Medića.

Tokom profesionalnog rada pored slikarstva bavio se konzervacijom i restauracijom zidnog i štafelajnog slikarstva, ilustracijom i pisanjem.

Poslove na zaštiti kulturnog nasleđa obavljao kao član konzervatorskih timova (od 1983), kao i samostalno(1994-2007).

Pedagoškim radom na nastavnim predmetima iz polja umetnosti bavi se od 2004.godine od kada je zaposlen na Višoj, a potom i Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Kikindi.