Karel Zahradka

1915 - 2009

prof. Karel Zahrádka (1915 – 2009)

Rođen je 17. oktobra 1915. Zvršio gimnaziju u Velikoj Mezirici i studije geografije i slikarstva u Brnu. Kao student bio je zatvoren nekoliko godina u koncentracionom logoru u Sachsenhausen. Po završetku rata počeo predavati u školi u Moravske Budejovice.

Njegov veliki hobi, pored posla, postalo je slikarstvo. Prva izložba je organizovana zajedno sa akademskim slikarom prof. Frantisek Sindelar u Mor. Budejovice. Imao je stalne kontakte i razmene poseta sa nekoliko akademskih slikara u Pragu. Njegovi pejzažni motivi su u duhu impresionizma. Kasnije u svoj pravac uvršćuje umereni ekspresionizam, ponekad kubizam.

Bio je slikar, koji je ostao veran pejzažima svoje rodne pokrajine. Osim pejzaža slikao je i figuralne studije. Radio je i akvarele i crteže ugljenom. Kao profesor, obrazovao je veliki broj studenata, koji su postali akademski slikari, a neki od njih su postali i profesori umetnosti.