Božidar Bućinac

1946. -

Božidar Bućinac rođen 07.01.1946.godine, živi i radi u Plandištu. Član je udruženja likovnih umetnika „Paja Jovanović“ Vršac, učesnik je mnogih kolonija, samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Rumunija, Češka, Francuska). Dobitnik je specijalne nagrade na Pokrajnskoj smotri likovnog stavaralaštva za 2005. godinu, Novi Bečej kao i Prve nagrade Salona Paja Jovanović u Vršcu, 2008. godine.

O radovima Božidara Bućinca:
„Lirik u duši, posvećen kultu vidljivog sveta, upustio se godspodin Božidar Bućinac u borbu sa Banatskim motivima, pretvorivši svoje slike u permanentnu realnost, u počast konkretnom svetu, kroz prećutnu polemiku upućenu destrukciji predmeta od strane pojedinih post-realističkih pravaca. U svojim slikama umetnik nudi gledaocima direktnu implikaciju, stavljajući pojedine kompozicione elemente u neposredan kontakt, ali ne kao fizički definisane oblike, već semfikativno. Ovaj odnos slike i gledaoca može se shvatiti kao generator odnosa i umetničkog poimanja, kao i pokušaj slikara da u komunikaciji vrednosti pozove ljubitelje umetnosti da preuzmu ulogu neposrednih aktera umetničkog čina. Slike godpodina Bože u suštini jesu scenografija bez dekora ili jednostavno semifikativni dekor, jedna potraga za dubokim smislom života, za onim pitanjima koja očekuju odgovor.“
Prof. dr Negru