Emil Schneider

1873 - 1948.

Emil Philipe Auguste Schneider (1873-1948)

Emil Schneider, slikar Francusko-nemačkog porekla, po opredelenju impresionista, sa elementima ekspresionizma. Slikar toplog kolorita i bogate fakture.

Dobro kotira na evropskoj aukcionoj berzi, gde mu se slike, u zavisnosti od perioda, teme i veličine, kreću u rasponu 400-3500 E.