Brana Mirković

1908 - 1987

Akademski slikar, Umetničku školu 1924-1930 završio u Beogradu (akademski tečaj). Pre rata bio izuzetno aktivan slikar sa puno izložbi, a posle rata, kao jedan od slikara-boraca, radio u diplomatiji. Bio član mnogih stručnih komisija za ocenjivanje slikarskih dostignuća (uz Djordja Andrejevića-KUNA i Ismeta Mujezinovića). Obzirom na veliku angažovanost u diplomatiji i politici, na tržištu umetnina se retko mogu naći dela ovog vrsnog slikara, tako da su mu malobrojna dela izuzetno cenjena kod kolekcionara i galerista.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA
DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA