Stojan Ćelić

1925 - 1992

STOJAN ĆELIĆ (1925-1992)

akademik, slikar, pedagog, kritičar, pozorišni čovek i prijatelj. Rođen 16. februara 1925. u Bosanskom Novom (danas Novi Grad), umro 30. aprila 1992. u Beogradu. Dipromirao 1951. i završio specijalni tečaj 1953. na Akademiji (danas Fakultet) za likovne umetnosti u Beogradu. Bio je profesor na istom Fakultetu (1954-1984 – prošao je kroz sva zvanja) i dekan od 1971. do 1973. Od 1956. do 1960. sekretar je Saveza likovnih umetnika Jugoslavije. Od 1965. do 1970. glavni je i odgovorni urednik časopisa Umetnost. Član ULUS-a i Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA). Redovni član SANU.

Izlagao je na mnogobrojnim samostalnim (prva samostalna 1954) i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Sa Grupom Samostalni izlagao prvi put 1952, a od 1955. do 1960. bio je član Decembarske grupe.

Dobitnik je većeg broja nagrada.

Pored uljanih slika radio je akvarele, pastele, mozaike, tapiserije, crteže, grafike, ilustracije knjiga, likovna rešenja korica, scenografije.

Pisac je nekolikih umetničkih monografija, mnogobrojnih tekstova o likovnoj umetnosti, knjiga Između sveta i slike (NOLIT, 1981) i Sudbina skulpture (CLIO, 1994).

 

Za života imao je dve retrospektivne izložbe (Muzej savremene umetnosti, 1983; Srpska akademija nauka i umetnosti, 1990). Godine 1996, objavljena je monografija slika (Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić, STOJAN ĆELIĆ, ulje, pastel, akvarel, tapiserija, mozaik,  CLIO, Beograd, 1996. pod pokroviteljstvom Fonda Madlena Janković), elektronska monografija (CD) grafika i crteža (u izdanju Ivane Simeonović Ćelić, 2002.) i monografija grafika i crteža (Ivana Simeonović Ćelić, Ljiljana Ćinkul, STOJAN ĆELIĆ, grafike i crteži, Zepter Book World, Beograd 2008).