Leif Enevoldsen

1935 -

Slikar Danskog porekla, često prisutan na aukcijama u Skandinavskim zemljama... Po opredelenju pejzažista u maniru poetskog realizma.