Mirjana Narandžić

1925 - 2008

Slikarka iz Novog Sada, po opredelenju predstavnik umerenog koloritnog ekspresionizma, karakteristična po bogatoj fakturi i pikturalnoj sočnosti. Izuzetno cenjena od poznavaoca umetnosti, širom stare Jugoslavije. Njena dela, osim nekoliko Muzeja, poseduju kolekcionari iz svih država bivše SFRJ, Švajcarske, Austrije, Nemačke, SAD, Kanade....