Božidar Damjanovski

1947 -

mr Božidar Damjanovski-slikar

Roden 1947.god u Skoplju, gde je završio srednju umetnicku školu. Diplomirao na akademiji likovnih umetnosti (slikarstvo u klasi prof. Nedeljka Gvozdenovica) u Beogradu 1972. godine. Postdiplomske studije završio na istoj akademiji 1975. godine u klasi profesora Radenka Miševica.

Član ULUS-a od 1973. Godine; Potpresednik "La Citadelle Art " organization and promotion of artistic exchange between Europe and North America.

 Bavi se slikarstvom crtežom i grafikom. Živi i radi u Beogradu.

Samostalne Izložbe:
-----------------------------
1976 Beograd, galerija Doma omladine
1977 Novi Sad Galerija kulturnog centra
Skoplje galerija Doma JNA
Zemun galerija "Pinki"
Sombor Galerija "Likovne jeseni"
1979 Novi Sad Tribina mladih
Skoplje galerija Doma omladine
Pančevo galerija Kulturnog centra
Beograd Galerija "73"
1980 Čačak Galerija "Nedžada Petrovića"
Ljubljana Mestna galerija
1981 PribojGalerija "Pivo Karamantijević" 
Beograd Galerija Muzeja savremenih umetnosti
1982 Zagreb Galerija Doma JNA
Niš Galerija savremene umetnosti
Vrbas, Dom kulture
1983 NewYork, Jugoslovenski kulturni centar
1984 Trstenik, Dom kulture 
1985 Beograd, Galerija kulturnog centra
Skoplje, Umetnička galerija Sremska
Mitrovica, Galerija "Lazar Vozarević'
Čačak, Galerija "Nadežda Petrović"
Zrenjanin, galerija savremene umetnosti
Sombor, Galerija "Likovnejeseni"
1986 Beograd, Galerija instituta "Jaroslav Ćerni"
1987 Beograd, Galerija "Vid"
Mladenovac, Galerija "Selters"
Budva, Moderna galerija
Ohrid, Galerija Doma kulture
Bitoij, Umetnička galerija
Strumica, Galerija Radničkog univerziteta
Titov Veles, Narodni muzej 
1988 Lazarevac, Galerija "Savremenici"
1990 HercegNovi, lnstitut "SimoMilošević"
1994 Beograd, Galerija "Zepter International"
Beograd, Galerija medunarodnog pres centra
1995 Skoplje, Galerija "Bezisten"
Niš, Galerija savremene likovne umetnosti "Ram-Art" 
1996 Vranje, Gaierija narodnog muzeja
1997 Priština, Galerija umetnosti
Kruševac, Umetnička gaierija
1998 Beograd.Opština Vračar
2000 Beč. Galerija Kunsthale
2004 Beograd, Galerija Cafe
2005 Lazarevac, Moderna Galerija 

Grupne izložbe:

Učestvovao na preko 500 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Sa Aleksandrom Cvetkovićem uradili 10 slika u periodu:
1978-1985. 
Sa Draganom Mileusnićem i Aleksandrom Cvetkovićem uradili
skulpturu "Obelisk" 

 

Nagrade:
--------------
1975 Beograd, nagrada za crtež "Svet u kome živimo"
Gospić, Otkupna nagrada za slikarstvo muzeja Like
1977 Aranđelovac, medalja na jugosiovenskoj umetničkoj smotri "Mermer i zvuci"
Skoplje, otkupna nagrada za slikarstvo MSU-a "Mlada generacija III"
Beograd, nagrada za slikarstvo stručnog žirija na 18. Oktobarskom salonu
Beograd, nagrada publike na 18. Oktobarskom salonu
Sombor, otkupna nagrada za crtež na 6. trijenalu savremenog jugoslovenskom crtežu 
1978 Gospić, otkupna nagrada za slikarstvo muzeja Like
1979 Rijeka, nagrada za slikarstvo na 10. bijenalu mladih
Nirnberg, nagrada za crtež "Schvan-Stabilo" na I internaiionalnom trijenalu mladih
Nirnberg, otkupna nagrada za crtež Muzeja grada Nirnberga
Tuzla, otkupna nagrada za slikarsvo na 4. izložbi jugoslovenskog portreta
1980 Beograd,2.nagrada za slikarstvo "Beograd,inspiracijaslikara"
Sombor, otkupna nagrada za slikarstvo na "20. likovnojjeseni"
NewYork, 1. nagrada za slikarstvo na 2. bienalu jugoslovenske umetnosti 
1981 Beograd, nagrada za crtež "Beograd 81"
Beograd, Politikina nagrada iz Fonda "Vladislava Ribnikara" za likovno stvaralaštvo
1984 Sombor, nagrada za crtež Galerije "Lazar Vozarević" na 8. trijenaiu jugoslovenskog crteža
Čačak, nagrada publike na 13. memorijalu "Nadežde Petrović"
1985 Apatin, otkupna nagrada za slikarstvo"Kroz istoriju umetnosti" Požarevac, diploma na 2. bijenalu "Milena Pavlović- Barili" 
1986 Prijepolje, nagrada za slikarstvo "Beii Andeo", Mileševa
Pljevlja, nagrada za grafiku "Pivo Karamatijević"
Tuzla, zlatna diplomaza slikarsvo na 6. izložbi jugoslovenskog portreta
1990 Beograd, nagrada najugoslovenskom konkursu za portrete na banknotama od 5000 i 10000 din.
1991 Beograd, nagradaza crtež "Prolećnom salonu" Palilule
1993 Zemun, I nagrada na I bijenalujugoslovenskog akvarela
Beograd, nagrada za crtež na 6. izložbi crteža "Beograd 93"
1994 Gornji Milanovac, Grand pri na 3. internacionalnom bijenalu minijature
1996 Beograd, Povelja za izbor 15 najznačajnijih slikara s'kraja 20. veka (izbor 9 kritiča i istoričara umetnosti)