Oskar Rosmund

XIX vek - XX vek

Danski slikar o kome nema puno podataka, osim da je radio krajem XIX i prvoj polovini XX veka. Sporadično se njegove slike pojavljuju na aukcijama u Skandinavskim zemljama, gde postižu solidne cene.