Fedor Sitnjikov

1987 -

Odličan moskovski slikar  mlade generacije (Akademija u Moskvi-Rusija). Slikarski pravac- poetski realizam,  sa najčešćom tematikom URBANIH MOTIVA, PREDGRADJA, PRIRODE, čija se dela na aukcijama u Rusiji kreću u rasponu od  300-500 E.