Sabahadin Hodžić

1909 - 1982.

HODŽIĆ SABAHADIN (Istanbul 09.03.1909-Beograd 19.02.1982)
Slikarstvo učio na Umetničkoj školi u Beogradu 1927-31 u klasi prof.Milana Milutinovića i Ljube Ivanovića, a specijalizaciju u Parizu 1938/39 u ateljeu čuvenog Andre Lott-a. Jedan od osnivača humorističkog lista JEŽ (1935). Pored slikarstva bavio se karikaturom i novinarstvom. Njegove slike pre II svetskog rata karakteriše impresionistički manir, a posle rata prelazi na ekspresiju čistih boja i odredjene dramatike. Jedan od prvih dobitnika „POLITIKINE“ nagrade» za slikarstvo (1936) i karikaturu 1979. Samostalno izlagao u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju i Kairu. Retrospektivna izložba i promocija monografije bila u Beogradu 2010.