Frans MAEXMONTAN

1847. - 1901.

Rođen 14.06.1847. od oca Mikaela, apotekara i majke Pauline, profesora u Helsinkiju. Završio studije slikarstva u Helsinkiju i radio kao pedagog i profesor na Akademiji Umetnosti i Dizajna. Preminuo 26.9.1901. u Helsinkiju.