Jovan Zdravković

1957 -

Rođen 1957. u Sirkovo (Makedonija). Vojno lice u penziji... Slikarstvom se bavi preko 30 godina, a prve korake i prvu obuku pružio mu je veliki makedonski slikar Gligor Čemerski. Potrebe službe su ga, polovinom devete decenije, dovele u Novi Sad, gde mu je nesebičnu pomoć u otkrivanju lepota likovne umetnosti pružio akademski slikar i likovni pedagog Miodrag Miljković.

Učesnik na većem broju likovnih kolonija, uglavnom humanitarnog karaktera.

Živi i radi u Novom Sadu