Boris Srbinovski

1953 -

Po struci magistar ekonomije. Slikar pripravnik postao iz ljubavi prema likovnoj umetnosti. Talenat je nesporan, ali slikarsko znanje stiče uz već afirmisanog akademskog slikara Dejana Trifunovića. Omiljene teme su pejzaži...