Ljubiša Filipović

1962. -

Ljubiša Filipović, akademski slikar, konzervator i restaurator, pripada mladjoj generaciji beogradskog likovnog kruga, ali već sada veoma zapažen i odlično ocenjivan od strane likovnih kritičara i poznavaoca likovne umetnosti

 

 

.