Erich Colm-Bialla

1891 - 1972

Visokoobrazovani nemački  akademski slikar, jevrejskog porekla

Rodjen 02.05.1891. u Bialla/Gehlenburg (Ostpreußen), preminuo 15.6.1972 Darmstadt
1904-1911 studirao slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti Berlin; 1911/12 student u Minhenu na Akademiji umetnosti.

Teško ranjen u Prvom svetskom ratu, a 1920 pušten iz francuskog zarobljeništva. 1920-1929 živi u Ansbach-u.  Od 1929 član "Slobodnog Udruženje Darmstadt umetnika"
Godine 1931., Ministarstvo kulture ga angažuje da radi portrete univerzitetskih predavača, uz dobar honorar. U martu 1933. kao Jevrejin napušta " Slobodnog Udruženje Darmstadt umetnika" i emigrira u Palestinu, pa potom u Izrael, gde postaje slobodni umetnik u Haifi i Jerusalimu.
1956 vraća se u Nemačku, gde radi kao slikar i restaurator. 1959 portretiše članove prekršajnog suda u Darmstadtu-16 ​​crteža, za dobar honorar.
1962 postavljen za kustosa izložbe Hesse umetnika po nalogu "Federalnog Ministarstva kulture i primenjenih umetnosti".
1971. počastvovan za 80-ti rođendan izložbom na Justus-Liebig-Haus.

Preminuo 15.06.1972. u Darmstadt-u