Bosiljka Šipka

1946 -

Шипка Босиљка, академски сликар
Рођена 02.12.1946. у Вршцу. Адреса: ПриштинскаVI/3, Чачак.
Тел. 53-788. и Абрашевићева 28, Вршац. Тел 013/813-102

Завршила jе Академиjу ликовних уметности у Београду 1974. године, у класи професорке Љубице Сокић. Члан jе УЛУС-а од 1979. и друштва српских уметника "Лада"од 1982. Имала је бројна студијска путовања: Грчка, Италија, Француска, Русија и Шпанија. Од 1973. учествује на студентским колективним изложбама цртежа и слика. Од 1975. редовно излаже на изложбама КЛУВ-а, друштва ликовних уметника Чачка. Имала је велики број самосталних изложби (Београд '79, Чачак 1979.-1989, Вршац, Краљево 1989, Чачак, Београд, Вршац 1995, Крушевац, Н. Сад 1996.) Учествовала jе на броjним колективним изложбама (Изложбе УЛУС-а '79, Октобарски салон '81, изложбе Друштва српских уметника "Лада" '82, изложба Војвођанских сликара Вршац '85, учествовала је више пута на изложбама "Жене сликари" у Крагујевцу, Међународни бијенале уметности минијатуре у Г. Милановцу '94, Друго бијенале "Милена Павловић Барили" '95. у Пожаревцу, редовно учествује на изложбама Октобарског салона у Београду). Учесник је бројних колонија ("Покајница '94.", "Каленић '96") Више пута jе похваљивана и награђивана