Vitalij Uržumov

1981 -

Ruski akademski slikar, realista (poetski realizam sa elementima postimpresionizma). Akademiju završio u Moskvi, gde živi i stvara. Najčešće teme su mu žanr motivi iz svakodnevnog života, vedute gradova, mrtve prirode i pejzaži.