Georges Anatolovitch de Pogedaieff

1897 - 1971

Georges Anatolovitch de Pogedaieff (Pogedaievska 1897-1971 Menerbes Russian/French), ruski slikar-umereni ekspresionista, koji visoko kotira na svetskim aukcijskim listama. Akademiju završio u Moskvi, a posle II svetskog rata karijeru nastavio u Parizu, gde dobija i Francusko državljanstvo. Izuzetno cenjen u umetničkim krugovima, posebno kod likovnih kritičara. 


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA