Ljubica-Cuca Sokić

1914. - 2009.

Rodjena je u Bitoli 1914. godine.Gimnaziju je pohadjala u Beogradu, gde joj je profesor crtanja bila Zora Petrović. Slikanju su je učili profesori Beta Vukanović,Ljuba Ivanović i Ivan Radović. Ljubica Sokić je radila i izlagala u Parizu u godinama od 1936. do 1939. godine. Po povratku iz Pariza, prvi put je samostlno izlagala svoje radove 1939. godine u beogradskom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Jedan je od osnivača umetničke grupe ''Desetorica''. Bila je profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu od 1948. do 1972. Godine 1968. postala je dopisnik SANU, a od 1978. bila je redovan član. Pored slikarstva bavila se ilustracijom dečijih knjiga i časopisa, kao i izradom skica za filmove. Njeno slikarsvo se opisuje kao intimističko. U početku je slikala mrtve prirode, pejzaže, figure i portrete. Povremeno je koristila i tehnike kolaža i eksperimentalnih materijala.