Obrad Pejić

1951. -

Rodjen je 02. avgusta 1951. godine u Sarajevu. Po struci diplomirani pravnik, sudija Opštinskog suda u Sarajevu do penzionisanja, a slikarstvo, kao hobi učio kod sarajevskih slikara... Prve poduke dobio sedamdesetih od Mersada Berbera... Slika u maniru umerenog koloritnog ekspresionizma pejzaže, mrtve prirode i žanr motive...