Jovan Soldatović

1920 - 2005

Rođen je u Čereviću 1920. godine.

Osnovnu školu i gimnaziju pohađa u Novom Sadu, a 1940. godine upisuje se na Tehnički fakultet, odsek za arhitekturu, u Beogradu. Studije prekida zbog rata, vraća se u Novi Sad, gde sarađuje sa NOP-om, a u NOB aktivno učestvuje od 1943. godine. U Propagandnom odeljenju glavnog štaba Vojvodine, odnosno Agitpropu JNOF-a, kao član Odeljenja za dokumentarne i umetničke izložbe radi od 1944. godine.

Akademiju za likovne umetnosti, vajarski odsek, u Beogradu, upisuje 1945. godine, a završava 1948. kod profesora Tome Rosandića. Od sledeće, 1949. godine, radi kao saradnik Državne majstorske radionice Tome Rosandića u Beogradu, postaje član ULUS-a i prvi put izlaže na izložbi ULUS-a.

Prvu samostalnu izložbu priređuje u Galeriji Grafičkog kolektiva u Beogradu 1952. godine. U Novi Sad se vraća 1953. godine, gde po pozivu učestvuje u osnivanju vajarskog odseka Više pedagoške škole, u kojoj je i prvi profesog vajarstva. Učestvuje u osnivanju prvih ateljea na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Kao stipendista fonda "Moša Pijade", 1965. godine, provodi dva meseca u Londonu i Parizu.

Za vanrednog profesora Akademije umetnosti, odsek likovnih umetnosti, u Novom Sadu, izabran je 1975. i na tom poslu ostaje do penzionisanja 1981. godine.

Umro je u Novom Sadu 7. oktobra 2005.