Milan Tasovac

1952. -

Slikar rodom iz Apatina, od 1986. živi i radi na Balatonu u Mađarskoj.

Po opredelenju ekspresionista i svoje dekorativne slike uspesno prodaje turistima na jezeru Balaton.