Moša Pijade

1890 - 1957

Moša Pijade – Čiča Janko (Beograd, 4. januar 1890 — Pariz, 15. mart 1957), slikar, novinar i likovni kritičar, revolucionar i učesnik Narodnooslobodilačke borbe. Visoki državni i partijski funkcioner FNRJ i KPJ. Učestvovao u stvaranju odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a i prvog Ustava FNRJ. Nosilac Partizanske spomenice 1941, Ordena junaka socijalističkog rada i Ordena narodnog heroja.

Rođen je 4. januara 1890. godine u Beogradu, u poznatoj porodici sefardskih Jevreja -Pijade. Posle završene osnovne škole napušta Nižu gimnaziju 1905. godine, od kada kratko vreme pohađa Umetničko-zanatsku školu u Beogradu kod Marka Murata, a neposredno posle koje postaje privatni đak Paška Vučetića. Studirao 1906—1907. slikarstvo u Minhenu u privatnoj školi Hajnriha Knira a potom i na Akademiji za likovnu umetnost kod slikara Angela Janka. U Pariz odlazi 1909. a u Beograd se vraća već 1910. godine. Od 1911. do 1912. godine bio je sekretar Udruženja novinarskih saradnika, a od 1913. do 1915. nastavnik crtanja u Gimnaziji u Ohridu.

Prvi put je izlagao u Somboru 1911. godine, zatim 1919. sa „Grupom umetnika“ u Beogradu. Jedinu samostalnu izložbu organizovao je 1952. u svom ateljeu u Beogradu. Komemorativne izložbe priređene su mu 1957. i 1958. godine Beogradu, Sarajevu, Puli, Zagrebu, Ljubljani i Splitu.

Slikarski koncept Moše Pijade zasnovan je na prirodi, obliku i svetlosti. Iako modernistički opredeljen, Pijade je ostao dosledan realističkoj formi do kraja stvaralaštva. Istoriografija je podelila njegovo slikarstvo u tri perioda: I - tamni 1910 — 1924, II - robijaški 1925 — 1939. i III - svetli 1939 — 1957.

Uradio je oko 120 slika (od kojih je većina izgubljena) i više stotina skica i crteža. Najvrednije slike nalaze se u Narodnom muzeju i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.