Mirko Rački

1879 - 1982

Rački je rođen u Novom Marofu, u blizini Varaždina 13 oktobra 1879. Tu je proveo prvih šest godina života, a posle toga se sa roditeljima preselio u Ivanec. Nakon završene učiteljske škole u Zagrebu (1898), odlazi u Beč, ali ne uspeva da upiše Akademiju, nego se upisuje u privatnu umetničku školu von Strehblow-a (1901-1903), da bi potom studirao na akademijama u Pragu kod Vlaha Bukovca (1903-1905) i Beču kod W.Ungera (1906). U Minhenu je živeo od 1907. do 1914, a potom je živeo u Rimu (1914), Ženevi (1915-1920), Zagrebu (1920-1980), i konačno u Splitu (1980-1982). Za vreme I svetskog rata njegova izložba u Engleskoj postigla je značajan uspeh. 

U periodu dok je živeo van Hrvatske bio je u kontaktu sa hrvatskim umetnicima, posebno sa Ivanom Meštrovićem i Isom Kršnjavijem, i u tom periodu stvarao je u duhu secesije. 

Po narudžbini Matice hrvatske ilustrovao je ep "Smrt Smail-age Čengića". U njegove najznačajnije radove spadaju predstave Danteove Božanstvene komedije, a neki od tih radova objavljeni su u posebnom bibliofilskom izdanju Božanstvene komedije koja je štampana u štampariji Instituta grafičkih umetnosti 1934. godine u Bergamu.

Za crkvu sv. Petra i Pavla 1938.g. izradio je niz zidnih slika sa sakralnim temama iz "Novog zaveta". Godine 1940. freskama ukrašava i zidove župne crkve Presvetog Trojstva u Ludbregu.

Godine 1946-47 bio je direktor Moderne galerije u Zagrebu. Narednih decenija izlagao je u Zagrebu, Ljubljani, Moskvi, Lenjingradu, Varšavi, Krakovu. 

Preminuo je u Splitu 1982.

Članstvo u udruženjima:

Počasni član društva Medulić 

Ostalo:

Za života mu je priređena retrospektivna izložba, u Zagrebu 1970.