Nikola Dimšić

1821 - oko 1900

Dimšić Nikola, pozlatar, slikar (Novi Sad, 1821-Novi Sad, oko 1900)

Slikarstvo je učio u radionici kod oca Dimitrija, kome je pomagao u poslu. Izradio je veći broj ikona, kompozicija iz crkvene i nacionalne istorije, a bavio se i portretnim slikarstvom. Radio je ikone za Bođane i Veliku Remetu, kao i Uspensku crkvu u Novom Sadu. Unutrašnjost Nikolajevske crkve u Novom Sadu dekorisao je 1862. Slikao je 1880.- portret patrijarha Germana Anđelića, a ikonostase za crkvu u Visokom 1890. i manastir Ozren 1894. Radovi su mu izvedeni u klasicističkom duhu sa iscrtavanjem formi i naglašenim plasticitetom figura sa reduciranom paletom, kao i mestimičnim prizvukom nazarenskog slikarstva. Bio je veštiji pozlatar nego slikar.

DELA: Celivajuće ikone u crkvi manastira Krušedola I Uspenskoj crkvi u Novom Sadu; Hristos pred Pilatom, NMB; Krunisanje Stefana Prvovenčanog, GMS; Portret patrijarha Germana Anđelića, 1880; Ikonostasi crkve u Visokom, 1890; Ikonostas manastira Ozrena u Bosni, 1894.

 

LITERATURA: Miodrag Kolarić, Klasicizam kod Srba I, Beograd 1965, 153; Olga Mikić, Popularna dela srpskog građanskog slikarstva 19. veka (katalog), Novi sad 1969, 46; Olga Mikić, Mira Džepina, Ljiljana Živanović, Novosadske umetničke radionice XVIII – XX veka, Novi Sad 1971, 98-99; Miodrag Jovanović, Srpsko slikarstvo i grafika u doba romantizma, Novi Sad 1976, 54; Leposava Šelmić, Pavle Simić (1818-1876), u: Odabrane studije, Novi Sad 2003.


DELO SA SVOJSTVIMA KULTURNOG DOBRA