Milenko Žarković

1940. -

Milenko Žarković (1940) diplomirao je i magistrirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, a istovremeno i diplomirao na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osim kontinuiranog rada u oblasti slikarstva i grafike, objavio je i niz eseja o umetnosti i likovnih kritika u stručnim časopisima. Imao je jedanaest samostalnih izložbi, a njegovi radovi nalaze se u kolekcijama muzeja u Beogradu, Cetinju, Oslu kao i privatnim zbirkama.