Esad Muftić

1944. -

Rođen 1944. godine u Gradačcu. Završio Školu za primenjenu umetnost u Sarajevu 1965. Akademiju za primenjene umetnosti u Beogradu 1970. Na istoj akademiji završio i postdiplomske studije na grafičkom odseku. Na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu izabran za asistenta 1979. na predmet grafike, koji predaje u zvanju vanrednog profesora do 1995 godine. Obavljao je dužnost prodekana.