Sava Stojkov

1925. - 2014

Rođen je 29. marta 1925. godine u Somboru i jedan je od najpoznatijih slikara srpske naivne umetnosti sa tendencijama fotorealizma.Izlagao je u zemlji i inostranstvu, širom sveta, oko312 puta samostalno, kao i na još 550 grupnih izložbi i dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Najznačajnija priznanja su Velika nagrada bijenala u Milanu 1980. godine, Nagrada I bijenala jugoslovenske naivne umetnosti u Svetozarevu 1982. godine, nagrade u Veroni 1982. i 1984. godine, nagrada bijenala za životno delo u Jagodini 1993. godine i Masarikova nagrada u Pragu 1996. godine. Preminuo 20.08.2014. u Somboru.