Ratomir Gligorijević- Gliga

1918. - 2006.

Poznati srpski slikar (Vajska, Svetozarevo), koji će ostati upamćen po mnogim mozaicima, freskama na javnim zgradama kao i po spomenicima koje je za života uradio. Izdvojićemo neke od njih:

Beograd: Mozaik u holu Ginekološko-Akušerske Klinike u Beogradu, Mozaik u „ Bezistanu“ , fontana; hotel „ Metropol“ – Kompozicija, mozaik; Ambasada Rusije – kompozicija, mozaik; građevinsko preduzeće „ Trudbenik“ – freska, vitraž; sportski centar „ Košutnjak“ – sportisti, reljef u metalu; 

Novi Beograd: Nekadašnja zgrada CKSKJ – kompozicija, reljef u drvetu; palata Srbija – fontana, mozaik; „ Energoprojekt“ – kompozicija, reljef u bakru

Smederevo: zgrada Okružnog suda – kompozicija, mozaik; restoran „ Smederevo“ – kompozicija, freska. 

Bijeljina: „ Mladost“ – fontana, mozaik 

Resava: Senski rudnik, muzej rudarstva – kompozicija rudarstvo, duboki reljef u bakru. 

Vajska: O. Š. „ Stevan Sinđelić“ – „ Bitka na Čegru“ , freska; spomenik ratnicima iz 1912-1945, reljef u bakru...