Alois Arnegger

1879 - 1963

Alois Arnegger (9 mart, 1879 - 11. avgust 1963), austrijski slikar, rođen u Beču. Studirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beču i bio je učenik Robert RUSS-a  i Avgusta EISENMENGER-a.  U prvim godinama svoje karijere, slikao je prizore iz svog austrijskog podneblja, ali od 1920. njegov fokus je više bio na italijanskoj obali, gde je slikao vedute gradova kao što su Napulj, Capri, Sorento, Sanremo...Umro je u Beču 1963.