Milan Milovanović

SLOBODA I VERA

Cena: 150 €

Drvorez u boji 2/10
39 x 51
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
oko 1965.
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak