Antun Augustinčić

RITAM POKRETA

6000 €

Reljef u bronzi
7 x 23 x 42
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1955-60.
Kupi
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak