Miroslav Nastasijević

J U D A

Kolekcija Aukcijske Kuće

Ulje na šperu
33 x 48
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1973.
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak