Mića Mihajlović

K O M P O Z I C I J A

Kolekcija Aukcijske Kuće

Tuš
63 x 70
Delo sa svojstvima kulturnog dobra
1980.
 Prethodno delo  Sledeće delo  

  Povratak